Working at EANDIS (BE)

verifiedThe administrator of this company profile is EANDIS.

Discover your CompanyMatch with EANDIS

Example
 
Culture
+++
My culture
Innovation culture
You prefer entrepreneurial employers, who emphasize creativity and innovation. This company values the achievement of high performance and a good reputation.
Core values
++++
My core values
Innovate
Reliability
Helpful
As with any organisation and their values, the values you choose say a lot about you as a person. They help describe in as few words as possible what you feel is most important. This gives the company a better idea of your preferences.
Internal relations
+++
My preferences
Structure
Responsibility
Creativity
You are looking for a challenging and innovative work environment where great ideas are more important than job titles. Employees at this company are reliable and like a clear set of rules.

Our culture

Onze waarden verduidelijken ‘wie we zijn’ en ‘waar we voor staan’, wat ons typeert en verbindt. Bij de uitvoering van onze activiteiten houden we vier basiswaarden voor ogen. Deze waarden zijn het DNA van onze organisatie:

1. Gedreven door vakmanschap
We zijn gepassioneerd bezig met ons vak en gemotiveerd om elke dag een professionele en betrouwbare dienstverlening te bieden.

2. Altijd integer
We handelen altijd eerlijk en correct en bespreken problemen in alle openheid.

3. Engagementen nakomen
We komen onze engagementen na en behalen de vooropgestelde resultaten tegen een aanvaardbare kostprijs.

4. Samen sterker
We bereiken meer door onze krachten te bundelen en intens samen te werken.

 • Onboarding programme
 • Durability policy
 • Free in-house sports facilities
 • Works Council
 • Working from home
 • Open floorplan office
 • Flexible working hours
 • Desk sharing
 • Personal development plan
 • Personal coaching
 • Parking spaces available

Show all details

What we do

Aardgas en elektriciteit komen over een distributienetwerk van leidingen (lage- of middendruk) en kabels (laag- of middenspanning) tot bij jou thuis of op het werk. Eandis verzorgt de exploitatie van dat uitgebreide netwerk, in 234 steden en gemeenten. Eandis staat dan ook voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie. Wat die exploitatie inhoudt? Eandis bouwt en onderhoudt bijvoorbeeld de distributienetten, verzorgt de aansluitingen bij je thuis of op kantoor, lost storingen en defecten in het net op , neemt je meterstanden op...

Verstandig omgaan met energie
Eandis kreeg ook een maatschappelijke opdracht mee. Zo bevorderen we het zuinig verbruik van energie. Particulieren en gemeenten kunnen bij ons terecht voor advies over rationeel energiegebruik (REG): energiebewust (ver)bouwen, energiezuinige installaties ... Als je energiebesparende investeringen doet, kun je bij Eandis bovendien een REG-premie aanvragen. Bijdragen aan een beter milieu doen we ook door in te zetten op technologische vernieuwing: zo werken we actief mee aan de ontwikkeling van slimme meters en slimme netten. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend energiebesparende diensten voor lokale besturen, bijvoorbeeld op het vlak van openbare verlichting en duurzame mobiliteit.

Hulp voor mensen met betaalmoeilijkheden
Een andere deel van onze maatschappelijke opdracht is die van sociale leverancier. We leveren energie aan klanten die geen commerciële energieleverancier vinden. Eventueel plaatsen we dan een budgetmeter, waarmee de klant zijn verbruik vooraf betaalt. Dat helpt om bewust om te springen met het energiebudget zonder aan comfort in te boeten.

My accounts
The language is currently set to: Nederlands Click here to change your language settings.